Rejestracja Faberlic - Faberlic rejestracja
Rejestracja Faberlic - Faberlic rejestracja

Znajdziesz nas również na portalach społecznościowych

Rejestracja Faberlic

 

Rozwój

ROZWÓJ MIĘDZYNARODOWEGO BIZNESU we współpracy z Faberlic

Co składa się na dochód konsultanta Faberlic?

►Dochód ze sprzedaży osobistych
► Dochód ze struktury
► Bonusy Dyrektorskie

 

rejestracja faberlic - faberlic rejestracja

 

"SZYBKI START" to bonus za szybki rozwój biznesu w Firmie. Przebij się ze swoim biznesem, umocnij swoją strukturę i podwajaj wypracowane bonusy! Jeśli w krótkim czasie zdobędziesz dowolny tytuł, od Dyrektora i wyżej, możesz otrzymać podwójne bonusy kwalifikacyjne!

W ciągu 9 okresów, od momentu rejestracji, potwierdź dowolny nowy tytuł (od Dyrektora i wyżej) 2 razy pod rząd i otrzymaj bonus "Szybki start" według sumy 9 okresu rozliczeniowego po rejestracji.

Po osiągnięciu wyższego tytułu bonusy sumują się. Na przykład, przy natychmiastowym potwierdzeniu tytułu Złoty Dyrektor bonus "Szybki start" wynosi: 4 400 zł (za tytuł Dyrektora) + 2 200 zł (Starszy Dyrektor) + 8 800 zł (Srebrny Dyrektor) + 13 200 zł (Złoty Dyrektor).

Przez kolejne 9 okresów potwierdź tytuł jeszcze 6 razy (w dowolnych okresach) a otrzymasz bonus kwalifikacyjny za osiągnięty tytuł!

Faberlic zaleca plan osobisty na rok, przy pomocy którego z łatwością osiągniesz wspaniałe efekty i znacząco zwiększysz swój dochód. Spójrz, jak działa "Szybki start" na przykładzie Dyrektora, Starszego Dyrektora i Srebrnego Dyrektora.

"Szybki start" Dyrektora

Potwierdzając tytuł Dyrektor budujesz i umacniasz pracę swojej grupy. To znaczy otrzymujesz dochód za pracę swojego zespołu.

Twój średni dochód za pracę zespołu na rok: + 17 300 zł.

Twój osobisty roczny dochód wyniesie: 4 400 + 4 400 + 17 300 = 26 100 zł.

                      

"Szybki start" Starszego Dyrektora

Zaproś Lidera swojej struktury do wzięcia udziału w "Szybkim starcie" dla Dyrektora. Wypełniaj jednocześnie warunki "Szybkiego startu": Ty dla tytułu Starszy Dyrektor, Twój partner dla Dyrektora.

Twój średni dochód za pracę zespołu na rok: + 37 900 zł.

Twój osobisty roczny dochód wyniesie: 6 600 + 6 600 + 37 900 = 51 100 zł.

                          REJESTRACJA FABERLIC - FABERLIC REJESTRACJA

"Szybki start" Srebrnego Dyrektora

Zapraszając 2 Liderów swojej struktury do udziału w "Szybkim starcie", możesz zarobić 103 300 zł w ciągu roku! Wypełniaj jednocześnie z dwoma Liderami warunki "Szybkiego startu": Ty dla Srebrnego Dyrektora, 2 Twoich partnerów - dla Starszego Dyrektora. 

Twój średni dochód za pracę zespołu na rok: + 53 700 zł.

Twój osobisty roczny dochód wyniesie: 15 400 zł ("Szybki start") + 15 400 zł (bonusy kwalifikacyjne) + 18 800 zł (bonusy dyrektorskie) + 53 700 zł (za pracę Twojego zespołu) = 103 300 zł. 

              REJESTRACJA FABERLIC - FABERLIC REJESTRACJA

 

BONUS STABILNOŚĆI

Osiągajcie państwo nowe statusy i zachowujcie je, a otrzymacie Bonus stabilności – wynagrodzenie uzupełniające za to, że traktujecie państwo sprawy poważnie i regularnie pokonujecie kolejne kroki do kariery!

 

Jak otrzymać Bonus stabilności?

-Zdobądźcie państwo pozycję „Dyrektor” i wyżej

-Zachowujcie państwo waszą bieżącą pozycję nie niżej zatwierdzonej i Objętość osobistą nie mniejszą niż 100 punktów w ciągu 8 okresów z rzędu.

Bonus stabilności otrzymuje się 2 razy do roku. W sytuacji podwyższenia pozycji częściej niż 2 razy w roku otrzymuje się dopłatę do wyższej pozycji według następującej kwalifikacji.

Suma bonusu zależy od państwa statusu:

Dyrektor 440 PLN
Starszy Dyrektor  660 PLN
Srebrny Dyrektor 880 PLN
Złoty Dyrektor 1 320 PLN
Rubinowy Dyrektor 1 760 PLN

 

BONUS ZA ROZWÓJ
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sukces biznesu zależy nie tylko od Twoich osobistych osiągnięć, ale i od tego, jak dobrym liderem jesteś dla swojego zespołu. Osiągnij status co najmniej diamentowego dyrektora, pomagaj swoim konsultantom osiągać nowe tytuły, a otrzymasz bonus za rozwój!

Jest to wynagrodzenie w wymiarze 30% kwoty wszystkich bonusów kwalifikacyjnych*, które zostały wypłacone w ciągu roku konsultantom z Twojej struktury (do pierwszego podlegającego konsultanta z tytułem diamentowego dyrektora).Bonus za rozwój staje się aktywny począwszy od okresu, w którym udało Ci się zdobyć tytuł diamentowego dyrektora (to jest – kiedy otrzymujesz bonus kwalifikacyjny).

Przy rozliczaniu bonusu za stabilność nie są uwzględnianie wypłaty z programu Szybki start w strukturze diamentowego dyrektora.

*Bonus wypłacany jest tylko za tych Konsultantów, którzy potwierdzili pozycję w jednej z 2-ch ostatnich kampanii okresu kwalifikacyjnego

Jak otrzymać bonus za rozwój? 

  • Zachowaj swój tytuł (co najmniej diamentowego dyrektora) zgodnie z wynikami ostatniego okresu rozliczeniowego kwalifikacji (13/2019);
  • Na pierwszym poziomie struktury powinno pojawić się osiem nowych grup 23% w ciągu okresu kwalifikacyjnego (porównując do ilości grup 23% w porównawczym okresie, który ustala Firma).

Porównawczy okres: okres katalogowy 15/2017 – 13/2018; (18 rozliczeń)Okres kwalifikacyjny: okres katalogowy 14/2018 – 13/2019 (18 rozliczeń)

  • W ciągu trwania okresu kwalifikacyjnego trzeba być konsultantem VIP.
  • W okresie katalogowym 12 albo 13/2019 konsultant z Twojej struktury, który otrzymał bonus kwalifikacyjny spełnia warunki utrzymania swojego tytułu.

 

BONUS MACIERZYŃSTWA I ADOPCJI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nasi Liderzy zdążają ze wszystkim – stworzyć biznes, urodzić lub zaadoptować dziecko, być finansowo niezależnym i szczęśliwym we wszystkich sferach życia! Specjalnie dla tych, którzy po mistrzowsku planują czas wolny i stawiają sobie tak piękne, wszechstronne cele jak rodzina i udany biznes, Firma stworzyła Bonus macierzyństwa i adopcji.

 

Jeżeli w chwili porodu lub adopcji dziecka znajduj się państwo na pozycji Wice-Dyrektora i wyżej (OGO od 1500 punktów, poziom zniżek 15%-23%) minimum 8 okresów z 18 ostatnich, ten Bonus jest państwa!

Wypłatę otrzymuje się za każde urodzone (lub zaadoptowane) dziecko 18 razy w ciągu roku od chwili porodu lub adopcji. Przy tym państwa OO każdej kampanii w ciągu tego roku powinna wynosić nie mniej niż 50 punktów.

 

W ten sposób suma Bonusu macierzyńskiego i adopcyjnego (dla dzieci urodzonych lub adoptowanych od   2 marca 2015 roku) może wynosić:

  • 2 160 PLN /rok, jeżeli w rodzinie pojawi się pierwsze dziecko;
  • 4 320 PLN /rok, jeżeli w rodzinie pojawi się drugie,trzecie i kolejne dziecko

 

Chcesz dołączyć do naszej faberlicowej rodziny ?

Wystarczy założyć konto klienta - później skontaktuje się z Tobą i wszystko wytłumaczę.

 

 

 

 

Jak wspiąć się na samą górę drabiny sukcesu i spełnić wszystkie swoje marzenia? Dochód każdego Konsultanta jest determinowany przez kilka czynników i zależy od stopnia Drabiny Sukcesu, na jakim znajduje się KonsultantWszystko zaczyna się od sprzedaży osobistej — otrzymujesz natychmiastowy dochód, w wysokości 20% różnicy pomiędzy ceną dla konsultanta a katalogową ceną sprzedaży.

Zniżka za  obrót (ZO) — jest to forma wynagrodzenia, wielkość którego zależy od Objętości Sprzedaży (OS) Twojej Grupy Osobistej (GO) oraz Twojej Objętości Osobistej (OO). Twoja Zniżka za obrót obejmuje: ZO naliczaną na podstawie Objętości Osobistej plus różnica miedzy % Twojej zniżki a poziomem zniżki (ZO) Twoich konsultantów.W poniższej tabeli przedstawiamy tutuły warunki ich zdobycia, wielkość Zniżki za obrót i Jednorazowych Bonusów Kwalifikacyjnych.

 

 

 

Tytuł

 Objętość Osobista (Punkty)

Objętość Grupy Osobistej(Punkty)

 Ilość grup23%-ych гw pierwszym poziomie

W tym gałęzi Diamentowych

Wielkość Zniżki za obrót*

Jednorazowy bonuskwalifikacyjny, pln.

Uprzywilejowany Klient

 —

 poniżej 100

 —

 0%

 —

 

Konsultant

 50

100

 —

 —

 3%

 —

 

Starszy Konsultant

 50

 200

 —

 —

 6%

 —

 

Lider

 50

 600

 —

 —

 9%

 —

 

Starszy Lider

 50

1000

 12%

 —

 

 Wicedyrektor

50

1500

— 

 15%

— 

 

Starszy Wicedyrektor

 50

 2000

 —

 —

 19%

 

Kandydat na Dyrektora

 50

 3000

 —

 —

 23%

 —

 

Dyrektor

 50

 3000

 —

 —

 23%

4 400

 

Starszy Dyrektor

 50

 5000/ 2000**

 0/ 1**

 —

 23%

6 600

 

Srebrny Dyrektor

 50

 1500

 2

 —

 23%

8 800

 

Złoty Dyrektor

 50

1000

 3

 —

 23%

13 200

 

Rubinowy Dyrektor

50

 1000

 4

 —

 23%

17 600

 

Diamentowy Dyrektor

 50

 1000

 6

 —

 23%

26 400

 

Elitarny Dyrektor

 50

 1000

 9

 —

 23%

40 000

 

Dyrektor Krajowy

 50

 1000

 12

 —

 23%

80 000

 

Starszy Dyrektor Krajowy

 50

 1000

 15

 —

 23%

100 000

 

Мiędzynarodowy Dyrektor

50

 1000

 18

 —

 23%

120 000

 

Starszy Międzynarodowy Dyrektor

 50

1000

 21

 —

 23%

140 000

 

Partner

 50

 1000

 24

 —

 23%

440 000

 

 

* Procent Zniżki za obrót (%ZO) określany jest na podstawie Objętości Grupowej (OG), wyrazonej w Punktach. . Dla poziomu 3% - 19% Obrót Grupowy = Obrót Grupy Osobistej. Dla poziomu 23% Obrotu Grupowego nie może być mniejsza niż  3 000 punktów.

 

** Aby zakwalifikować się do tytułu «Starszy Dyrektor» należy zostać Przełożonym jednej 23% grupy z Obrotem Grupy Osobistej (OGO) na poziomie nie mniejszym niż 2 000 punktów, lub spełnić warunki w zakresie Obrotu Grupy Osobistej (OGO) na poziomie 5 000 Punktów. Jeżeli Konsultant  wcześniej osiągnął tytuł Dyrektora, wysokość Bonusa kwalifikacyjnego będzie wynosiła 2 000 pln.

 

Aby otrzymać wszystkie Bonusy Dyrektorskie w pełnym wymiarze Obrotu Grupy Osobistej powinna być na poziomie min. 3 000 punktów. Obrotu Grupy Osobistej ukazana w tabeli – minimum niezbędne do zdobycia tytułu i otrzymania jednorazowych kwalifikacyjnych bonusówObowiązkowy poziom OO – 50 Punktów na wszystkich poziomach zniżekPrzy naliczeniu Zniżki za obrót wartość – 1 punktu równa się  3,52 pln.

UWAGA:

Zysk każdego Konsultanta składa się z dwóch komponentów – zysk z osobistej sprzedaży i wynagrodzenie z tytułu pracy podległej struktury-grupy. Wszystkie rodzaje wynagrodzenia z tytułu obrotu struktury, z wyłączeniem Bonusa Kwalifikacyjnego i bonusa Szybki Start w postaci rabatu na zakupioną produkcję.

Rozliczana zniżka może maksymalnie zmniejszyć wartość zamówienia do 65%. W przypadku kiedy zniżka nie rozliczyła się na danym zamówieniu, pozostała jej część przechodzi na kolejne zakupy dokonywane na osobistym koncie konsultanta, u którego został naliczony dany bonus.

Wszyscy Konsultaci, którzy posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą – mogą otrzymywać naliczoną zniżkę i bonusy na wskazane konto bankowe. W tym celu podpisywana jest umowa o świadczeniu usług marketingowych i szkoleniowych. Osoba podpisująca taką umowę z Faberlic ma na celu promowanie, sprzedaż, a także pozyskiwanie i motywowanie nowej kadry do realizacji swojej ścieżki kariery zgodnie z przedstawionymi w tabeli szczeblami sukcesu.Więcej informacji o planie rozwoju w firmie znajdziesz w kolejnych działach.

Życzymy powodzenia!Awansuj na kolejne szczeble kariery i spełnij swoje największe marzenia!

BONUS "SZYBKI START"

FABERLIC

 

 

Faberlic dla Ciebie

Faberlic dla Ciebie
Rejestracja Faberlic